Wedstrijdreglement en Annuleringsvoorwaarden

Wedstrijdreglement van RSMZakenGolfster 2015, 11 juni 2015                                                                                                 

Voorwaarden voor deelname                                                                                 

-Iedere deelneemster dient zich officieel te hebben aangemeld via de website www.zakengolfster.nl.

- Iedere deelneemster dient de factuur van het evenement RSMZakengolfster te hebben voldaan alvorens te kunnen deelnemen.

- Iedere deelneemster dient zijn NGF handicap- of GVB bewijs op de dag zelf aan de wedstrijdleiding te kunnen tonen. 

Handicaps & spelregels spelvorm 18 holes individueel (hcp 24 of lager):

Stableford wedstrijd, standaard tees (rood)

· Er wordt gespeeld op een 18 holes baan volgens de Strokeplay wedstrijdvorm met Stableford telling, vanaf de standaard tees (rood) met volledige handicapverrekening.

· Er wordt een individuele wedstrijd gespeeld.

· De stableford punten worden berekend op basis van het aantal slagen van de playing handicap.

· De winnaar per categorie is de speler met de meeste stablefordpunten.

· De winnaar is degene met het hoogst aantal stableford punten. In geval van het eindigen met gelijk aantal stablefordpunten wint de deelnemer met de laagste handicap. Indien er dan nog spelers zijn met dezelfde score is het resultaat over de laatste negen holes (van 10 t/m 18) bepalend. Daarna telt het resultaat van de laatste 6 holes, etc.

Handicaps & spelregels spelvorm 18 holes teamwedstrijd (hcp 36 of lager):

Texas Scramble teamwedstrijd, standaard tees (rood)

· Er wordt gespeeld op een 18 holes baan volgens Texas Scramble wedstrijdvorm en stableford telling, vanaf de standaardtees ( rood) met volledige handicapverrekening.

· De teamhandicap wordt als volgt bepaald: Het aantal slagen op basis van de playing handicaps van de teamspelers worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers in het team en vervolgens vermenigvuldigd met 0,5. Het team ontvangt één scorekaart waarop deze handicapverrekening al is toegepast. De scores van het team worden hierop genoteerd.

· Van elk team slaan alle spelers af en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt. Binnen eén stoklengte vanaf die beste plek en niet dichter naar de hole doen alle spelers weer een slag met hun eigen bal. Dan wordt opnieuw de beste bal gekozen en slaat iedereen opnieuw. Wordt een bal gekozen die in de rough of hindernis ligt, dan moeten de andere ballen ook daar vanuit worden gespeeld.
Ook op de green wordt telkens de beste bal gekozen. Plaatsen van de overige ballen gebeurt binnen 10 cm van de beste bal.

Op elke hole wordt het aantal gemaakte slagen en de daarbij behorende stableford score genoteerd.

· Van iedere speelster moeten tenminste 3 afslagen gebruikt worden. Dit dient duidelijk op de scorekaart tot uiting te komen.

· Als u op een hole niet meer kunt scoren (dus geen stableford punten meer kunt behalen) dient u de bal op te rapen en naar de volgende tee te gaan.

· Winnaar van de wedstrijd is het team met de meeste stableford punten. In geval van het eindigen met gelijk aantal stableford punten wint het team met de laagste gemiddelde handicap. Indien er dan nog teams zijn met dezelfde score is het resultaat over de laatste negen holes (van 10 t/m 18) bepalend. Daarna telt het resultaat van de laatste 6 holes, etc.

 

Handicaps & spelregels spelvorm 9 holes teamwedstrijd (hcp 36 of lager):

Texas Scramble teamwedstrijd, standaard tees (rood)

· Er wordt gespeeld op een 9 holes  baan volgens de Texas Scramble wedstrijdvorm met stableford telling.

· De teamhandicap wordt als volgt bepaald: Het aantal slagen op basis van de playing handicaps van de teamspelers worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal spelers in het team en vervolgens vermenigvuldigd met 0,5. Het team ontvangt één scorekaart waarop deze handicapverrekening al is toegepast. De scores van het team worden hierop genoteerd.

· Van elk team slaan alle spelers af en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt. Binnen eén stoklengte vanaf die beste plek en niet dichter naar de hole doen alle spelers weer een slag met hun eigen bal. Dan wordt opnieuw de beste bal gekozen en slaat iedereen. Wordt een bal gekozen die in de rough of hindernis ligt, dan moeten de andere ballen ook daaruit worden gespeeld.
Ook op de green wordt telkens de beste bal gekozen. Plaatsen van de overige ballen gebeurt binnen 10 cm van de beste bal.

Op elke hole wordt het aantal gemaakte slagen en de daarbij behorende stableford score genoteerd.

· Van iedere speelster moet tenminste 1 afslag gebruikt worden. Dit dient duidelijk op de scorekaart tot uiting te komen.

· Als u op een hole niet meer kunt scoren (dus geen stableford punten meer kunt behalen) dient u de bal op te rapen en naar de volgende tee te gaan.

· Winnaar van de wedstrijd is het team met de meeste stableford punten. In geval van gelijk spel wint het resultaat van het team met de laagste handicap. Indien er dan teams zijn met dezelfde score zullen de resultaten van de holes 1-9 in deze volgorde bepalend zijn. De selectie van de holes gaat volgens de stroke index van de baan, met de moeilijkste hole gevolgd door de daarna moeilijkste hole enz. Indien de stand nog steeds gelijk is wordt het resultaat besloten door loting.

 

Overige regels die van toepassing zijn op elke spelvorm deze dag:

· De wedstrijd wordt gespeeld volgens de Golfregels van de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews.

· Er wordt gespeeld volgens de plaatselijke regels van de golfclub. Scorekaarten moeten zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd ondertekend door speler en marker bij de wedstrijdtafel ingediend worden.

· Indien de prijswinnaars niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, komt de prijs toe aan de daarop volgende partij.

· Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

 

Annuleringsvoorwaarden:

Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk /per post of e-mail mogelijk via; congresbureau@fed.knmg.nl
Bij onverhoopte verhindering van deelname kan de gereserveerde plaats kosteloos worden ingenomen door een vervanger.
Naamswijziging graag doorgeven via congresbureau@fed.knmg.nl
Een bedenktijd van tenminste 14 werkdagen, waarin kosteloos opgezegd kan worden.

Tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst zijn er uitsluitend administratiekosten ad  € 30,-.
Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.